Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Uprawa w pierścieniach

Mało rozpowszechniona w produkcji jest uprawa ogórka w pierścieniach z folii polietylenowej lub winidurowej wypeł­nionych podłożem z torfu wysokiego. Zapewnia ona bardzo do­bre wyniki produkcyjne i może być stosowana w dużych i ma­łych obiektach szklarniowych.

Pierścienie (cylindry bez dna) o średnicy 20—22 cm i tej samej wysokości wypełnione podłożem torfowym ustawia się na 10-centymetrowej warstwie podłoża torfowego ułożonego w rowkach wysłanych uprzednio folią, co zapobiega przerasta­niu korzeni do gleby. Jeżeli nie ma niebezpieczeństwa porażęnia systemu korzeniowego ogórka przez patogeny glebowe, mo­żna ustawiać pierścienie bezpośrednio na powierzchni- gleby. Uprawa w pierścieniach-stwarza dobre warunki do rozwoju korzeni, ponieważ temperatura pqdłoża w pierścieniu jest bardzo zbliżona do temperatury powietrza w szklarni.

Podłoże do uprawy ogórka powinno mieć pH około 6,0.

Torf powinien być najpierw wstępnie nawilżony (około 200 1 wody na1 1 m3 suchego torfu) i dopiero wówczas dodaje się nawozy mineralne.