Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Cięcie ogórków

Cięcie ogórków ma na celu ograniczenie masy wegetatywnej roślin, gdyż przy nadmiernym jej rozwoju może występować zasychanie zawiązków owoców, opadanie kwiatów —' a nawet więdnięcie całych roślin.

Metoda cięcia ogórka zależy od odmiany, sposobu prowa­dzenia roślin, jak również ich zagęszczenia. Zarówno nowe odmiany o długich owocach, jak i powszech­nie u nas uprawiane odmiany krotko owocowe (Skierniewicki, Iwa) zaleca się prowadzić systemem przewodnikowym, ógławia-jąc pęd . główny u szczytu podpory. Pędy boczne pierwszego i drugiego rzędu przycina się za pierwszym lub za drugim za­wiązkiem, zależnie od rozstawy roślin.

• Odmiany długo owocowe mogą również być cięte metodą przewodnikową. Tego rodzaju cięcie zapewnia najwyższy plon wczesny i ogólny. Przy uprawie ogórków przy siatkach w krajach zachodnich stosuje się jednoczesne ogławianie wszystkich pędów po dprośnięciu rośliny do szczytu podpory. Metoda ta znacznie zmniej­sza nakład robocizny ręcznej, nie może być jednak zastosowana przy pionowym prowadzeniu roślin przy sznurach. Ta metoda prowadzenia roślin wymaga systematycznego cięcia pędów bocznych za pierwszym lub drugim owocem.