Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Rozstawa i sadzenie roślin

Sałatę sadzi się w szklarni czy tunelu foliowym do gruntu w uprawie zimowej w rozstawie 20X20 cm, w uprawie wiosen­nej w rozstawie 20X25 cm. Nie powinno się. sadzić więcej niż 20-—25 roślin na 1 m2. Większe zagęszczenie roślin powoduje wydłużanie się liści, tworzenie się główek małych i zbyt lu­źnych lub niezwijanie się główek.

Dla ułatwienia prac pielęgnacyjnych i przy ręcznym na­wadnianiu sałata powinna być sadzona na zagonach szerokości 140—180 cm, przy czym zagony przylegające do ścian bocznych szklarni (tunelu) powinny być o połowę węższe z uwagi na do­stęp do nich z jednej strony. Przejścia między zagonami powin­ny mieć co najmniej 40 cm szerokości.

Rozsada w szklarni czy w tunelu foliowym powinna być sa­dzona na tę samą głębokość, na jakiej rosła poprzednio. Zbyt głębokie sadzenie, jak również zasypywanie wierzchołków wzro­stu powoduje zamieranie roślin.