Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Nawadnianie

Sałata, jako roślina o płytkim systemie korzeniowym, jest szczególnie wrażliwa na zmiany wilgotności w wierzchniej war­stwie podłoża. Okresowe niedobory wody powodują więdnięcie roślin, a nawet zasychanie liści. Sałata wymaga więc możliwie równomiernego nawadniania, Ponieważ jednak jest ona wrażli­wa na porażenie przez choroby rozwijające się intensywnie przy wysokiej wilgotności powietrza, zaleca się, zwłaszcza w miesią­cach zimowych, nawadniać sałatę w godzinach rannych, w mia­rę możliwości, podczas pogodnych dni. Po nawodnieniu można dla zmniejszenia wilgotności powietrza zwiększyć ogrzewanie jednocześnie wietrząc szklarnię.

Do nawadniania nadają się wszystkie deszczownie zapewnia­jące równomierny rozkład opadu na powierzchni uprawnej.