Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Nawadnianie ogórków

Ogórek jest bardzo wrażliwy na niedpbór wody w podłożu, -ze względu na znaczne potrzeby wodne i na słabo rozwinięty system korzeniowy. Na nierównomierne nawadnianie rośliny reagują bardzo szybko, najczęściej zasychaniem zawiązków

owoców.

Do nawadniania ogórków uprawianych w podłożach orga­nicznych (np. torf, baloty słomiane, kompost z kory) zaleca się stosować dwa systemy nawadniania łącznie: jako -zasadniczy powinien być używany system nawadniania kroplowego, dopro­wadzający wodę do poszczególnych roślin, jako uzupełniają­cy — deszczowanie ciśnieniowe o małym wydatku wody. Pożą­dane jesj:, aby działanie takiego kombinowanego systemu na­wadniania było sterowane automatycznie, co pozwala na utrzy- , manie równomiernej wilgotności podłoża i powietrza.

Wilgotność podłoży organicznych powinna wynosić 50— 80% pojemności wodnej. W początkowym okresie rozwoju ro­ślin wilgotność podłoża musi być niższa. Najwyższą wilgotność podłoża trzeba utrzymywać w okresie pełnego owocowania przy dużym nasłonecznieniu. Zbyt wilgotne podłoże może również powodować objawy więdnięcia roślin na skutek braku powietrza w podłożu. Dostarczenie roślinom "dużej dawki wody w kró­tkim okresie jest bardzo szkodliwe dla wszystkich roślin szklar­niowych, a szczególnie dla ogórka.