Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Zbiór

Zbiór ogórków — w zależności od odmiany i warunków uprawy — rozpoczyna się po 30—50 dniach od posadzenia roz­sady łub po 60—90 dniach od siewu nasion. Do zbioru przystępuje się w momencie, kiedy owoce osią­gną wymaganą wielkość typową dla danej odmiany. Owoce zebrane zbyt wcześnie szybko więdną, owoce zbyt długo pozo­stawione na roślinie hamują rozwój następnych owoców, a na­wet powodują zamieranie zawiązków, poza tym mają znacznie mniejszą wartość handlową i smakową.

W okresie intensywnego owocowania ogórki powinno się zbierać codziennie. W okresach o słabym nasłonecznieniu, głów­nie w uprawie najwcześniejszej, zbiór przeprowadza się co 2— 3 dni. Owoce należy odcinać ostrym nożem. Obrywając owoce można wyrwać z nich szypułkę, często z kawałkiem owocu. Z uszkodzonego miejsca wycieka sok i owocszybciej więdnie. Owoce odmian krótko owocowych mogą być zbierane do po­jemników z dnem — rękawem, odmian długo owocowych -— bez­pośrednio do skrzynek. Plon dzienny z 1 rn2 szklarni dochodzi nawet do 2 kg, a plony łączne wynoszą często ponad 30 kg z 1 m2f w związku z tym mechanizacja transportu wewnętrzne­go owoców ma duże znaczenie, gdyż zwiększa wydajność pracy i zmniejsza jej uciążliwość.