donkwiat.pl donkwiat Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Rozstawa roślin i systemy sadzenia

Rozstawa roślin zależy od: 1) odmiany, 2) okresu produkcji, 3) sposobu uprawy (w gruncie, na balotach słomianych czy w pierścieniach), 4) sposobu prowadzenia (pionowo1 przy sznur­kach, przy siatkach) i cięcia roślin, 5) wymiarów i kształtu szklarni. Ogólnie stwierdzić można, że odmiany i mieszańce heterozyjne o długich owocach, odznaczające się bardzo silnym wzrostem, sadzi się rzadziej, odmiany krótkoowocowe zaś — np. Skierniewicki, Iwa, sadzi się gęściej z uwagi na mniej bujny wzrost.

Niezależnie oaV sposobu prowadzenia roślin na 1 m2 po­wierzchni produkcyjnej szklarni może przypadać 2—2,5 roślin. Poszczególne systemy sadzenia wraz z rozstawą podano. W szerokiej wolno stojącej szklarni rzędy roślin powin­ny przebiegać w kierunku północ-r-południe, co, zapewnia rośli­nom najlepsze oświetlenie. W szklarniach blokowych o wąskich nawach kierunek rzędów musi być zgodny z kierunkiem osi naw.